fbpx

Termenii si conditii

Puteti apela cu incredere la consultantii nostri

Conform prevederilor art. 13 din Regulamentul UE nr.679/2016, Maurer Imobiliare, in momentul colectarii datelor, mi-a furnizat urmatoarele informatii:

Datele de contact ale operatorului: telefon: 0268.255191, e-mail: secretariat@avantgarden.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor personale: Mali Consulting SRL Tg. Mures, email „officemaliconsulting@gmail.com”

Scopurile prelucrarii:

Utilizarea adresei de email pentru comunicarea electronica in scopul oferirii serviciilor/produselor solicitate şi transmiterea de comunicari comerciale şi de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal in sectorul comunicatiilor electronice;

In situatia în care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatiile privind scopul secundar, precum si orice alte informatii suplimentare relevante.

Legalitatea prelucrarii: prelucrarea se bazeaza pe „consimtamantul persoanei vizate” si a „realizarii intereselor legitime urmarite de operator”, conform art.6, alin.1, lit. a) şi f) din Regulament, insa conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informationale in mod direct unui copil, in baza consimtamantului, este legala doar daca copilul are cel putin varsta de 16 ani.

Destinatarii datelor cu caracter personal: operatorul nu va transmite datele personale colectate altor destinatari sau terti.

Transferul datelor catre o tara terta (din afara UE si Elvetia): operatorul nu are intentia de a transfera datele personale intr-o tara terta, iar in situatia in care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.42-50 din Regulament, persoana vizata fiind informata cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica..

Perioada de stocare a datelor: conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, datele colectate vor fi pastrate pentru o perioada care sa nu depaseasca perioada necesara indeplinirii scopurilor”.

Drepturile persoanei vizate: sunt drepturile prevazute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la stergere, la restrictionare,la portabilitate, la opozitie), precum si despre dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

Retragerea consimtamantului: in conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteti in orice moment sa va retrageti consimtamantul acordat, cu efect doar pe viitor, iar dupa revocare, profilul dvs. nu va mai fi prelucrat si nu veti mai primi comunicari de marketing.

Prelucrarea automata a datelor: va informam ca datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrari automatizate necesara pentru activitati de marketing si pentru a asigura o comunicare rapida cu persoana vizata, si se bazeaza pe consimtamantul dvs. (art.22,alin.2, lit.c)

Necesitatea furnizarii datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrarii” prevazute la pct.3.